FLC đổi đơn vị kiểm toán

FLC vừa đổi từ Kiểm toán An Việt sang UHY trong nỗ lực sớm công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2021 để cứu cổ phiếu thoát án đình chỉ giao dịch.

FLC vừa cho biết đã thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã ký với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt bởi đơn vị này không bố trí được thời gian và nhân sự thực hiện dịch vụ kiểm toán theo hợp đồng đã ký hôm 21/7.

Để thay thế, FLC đã chọn và ký hợp đồng với kiểm toán UHY để kiểm toán các báo cáo tài chính 2021 của công ty. Đơn vị này là thành viên UHY International, hãng kiểm toán có trụ sở tại London (Anh) và đã hoạt động tại Việt Nam 16 năm.

Theo kế hoạch bạn đầu, FLC chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. Tuy nhiên, hồi cuối tháng 3, Uỷ ban Chứng khoán đã đình chỉ tư cách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng của Đất Việt.

Từ đó đến nay, FLC không thể công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2021 bởi chưa tìm được đơn vị kiểm toán. Vì lý do này và cùng với việc chưa tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên, cổ phiếu FLC đã bị đình chỉ giao dịch trên HoSE từ hôm 9/9.

Để cứu cổ phiếu, FLC cho biết sẽ phát hành các báo cáo tài chính năm 2021 trong thời gian sớm nhất để đủ điều kiện tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tập đoàn dự kiến tổ chức phiên họp thường niên vào tháng 11 và công bố báo tài chính bán niên soát xét vào tháng 12.

Bên cạnh mã FLC, cổ phiếu HAI của Công ty Nông dược HAI cũng bị đình chỉ giao dịch từ ngày 9/9 vì vi phạm quy định về công bố thông tin. Trong khi đó, hơn 567 triệu cổ phiếu ROS của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros bị huỷ niêm yết bắt buộc từ 5/9. Gần đây nhất, 3 cổ phiếu cuối cùng liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết là AMD, ART và KLF cũng bị đưa vào diện cảnh báo.

Anh Tú

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published.