Những thủ tục về đất đai, nhà ở thay đổi từ tháng 01/2023


Hàng loạt thủ tục thuộc các lĩnh vực của đời sống, trong đó có thủ tục về đất đai, nhà ở đang yêu cầu xuất trình hoặc nộp sổ hộ khẩu giấy sẽ thay đổi từ ngày 01/01/2023 khi sổ hộ khẩu giấy hết giá trị sử dụng (Nghị định 104/2022/NĐ-CP).

Những thủ tục về đất đai, nhà ở thay đổi từ tháng 01/2023 - Ảnh 1.

Lộc Liên

Tiền PhongNguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *