Xã Hội

Không phải ngẫu nhiên luật Đất đai hiệu lực sớm 5 tháng

Công tác nhân sự tiến hành kịp thời, đúng quy định

Sáng 11.6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp 34. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết trong 3 ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào 16 nội dung. 

Cụ thể là xem xét, cho ý kiến vào 9 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua tại đợt 2, kỳ họp thứ 7 và 5 nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp

Đánh giá về đợt 1 của kỳ họp thứ 7, ông Mẫn nói đã diễn ra thành công tốt đẹp và kỳ họp được cử tri, nhân dân rất quan tâm, theo dõi. “Công tác nhân sự đã được tiến hành kịp thời, đúng quy định, quy trình với số phiếu bầu của Quốc hội rất cao”, Chủ tịch Quốc hội cho hay.

Đặc biệt, theo Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp này, việc tài liệu chậm được khắc phục cơ bản. Qua 3 tuần họp, phát biểu của đại biểu không than phiền tài liệu chậm. Đây là nỗ lực cố gắng của các cơ quan liên quan và Chính phủ chỉ đạo hết sức quyết liệt, đôn đốc các bộ, ngành gửi tài liệu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các cơ quan của Quốc hội cũng nỗ lực rất cao trong thẩm tra.

“Tuy rằng so với yêu cầu chưa đạt nhưng cơ bản được khắc phục”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Theo Chủ tịch Quốc hội, nhờ đại biểu có trong tay tài liệu nghiên cứu, không khi thảo luận ở hội trường, tổ, phiên chất vấn dân chủ, sôi nổi, trọng tâm, ngắn gọn, nhiều đại biểu được phát biểu. 

“Nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực trên tinh thần trách nhiệm cao, xây dựng, tìm ra các giải pháp để phục vụ việc điều hành kinh tế – xã hội… của Chính phủ, các bộ, ngành”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. 

Bất cứ giá nào cũng phải bàn, tháo gỡ khó khăn

Về nội dung cụ thể phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cho hay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung cho ý kiến đối với dự án, dự thảo có nhiều nội dung lớn, phức tạp, có nhiều ý kiến khác nhau.

Chủ tịch Quốc hội: Không phải ngẫu nhiên luật Đất đai hiệu lực sớm 5 tháng- Ảnh 2.

Phiên họp 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến nhiều nội dung để trình Quốc hội tại đợt 2 kỳ họp 7 đang diễn ra

Cụ thể, cho ý kiến về giải trình, tiếp thu 8 dự thảo luật gồm: luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; luật Đường bộ; luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); luật Thủ đô (sửa đổi); luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cảnh vệ; luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); luật Tổ chức TAND (sửa đổi).

Cho ý kiến về 3 dự thảo nghị quyết liên quan cơ chế, chính sách đặc thù Nghệ An, Đà Nẵng, nghị quyết về quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Mẫn đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kỹ, thể hiện quan điểm rõ ràng về dự án, dự thảo nào đã đảm bảo đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua đợt 2, nhất là dự án có tác động lớn như luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và các dự án, dự thảo trình Quốc hội theo quy trình thông qua tại một kỳ họp…

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065…

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến 2 dự án luật, nghị quyết mới được Quốc hội đồng ý bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. 

Cụ thể là dự án luật sửa 4 luật (luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đất đai, luật Nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản, luật Các tổ chức tín dụng) và Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.

“Những vấn đề nào đã xin ý kiến cấp có thẩm quyền, cấp có thẩm quyền đã cho chủ trương thì bất cứ giá nào chúng ta cũng phải bàn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để chúng ta trình, nhất là những vấn đề đã bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 đã được Quốc hội thông qua”, ông Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự án luật sửa 4 luật nói trên và giảm thuế giá trị gia tăng là những nội dung cấp thiết, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ủng hộ trình thông qua để đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay. 

“Đây là những vấn đề cấp bách, không phải ngẫu nhiên mà Chính phủ đề nghị điều chỉnh hiệu lực các luật này (luật Đất đai, luật Nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản, luật Các tổ chức tín dụng – PV) sớm hơn 5 tháng. Do đó phải bàn thảo kỹ, đảm bảo đúng quy trình, điều kiện, cơ bản đáp ứng được sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hiện nay”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.


Nguồn