Xã Hội

Thường trực Ban Bí thư: ‘Làm nhân sự phải chặt chẽ và chọn đúng người’

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường yêu cầu các cơ quan khi làm công tác nhân sự phải chặt chẽ, đúng quy trình, đặc biệt là “phải chọn đúng người”.

“Việc này rất quan trọng nhằm khắc phục những cái sai, cái yếu vừa qua là đúng quy trình nhưng chọn người không đúng”, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nói tại hội nghị toàn quốc sáng 9/7, quán triệt quy định 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và chỉ thị 35 của Bộ Chính trị quy định về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng.

Ông Lương Cường lưu ý các cấp khi làm nhân sự và bầu cử cấp ủy phải nghiên cứu kỹ chỉ thị 35, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng và phát huy trách nhiệm người đứng đầu. Quá trình thực hiện phải đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật trong lựa chọn, giới thiệu, bầu cử các cấp. Làm nhân sự “phải chú ý cả về tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, số lượng, trong đó đặc biệt coi trọng chất lượng, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn”.

Theo ông, những người được giới thiệu ứng cử vào khóa mới phải có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì công việc chung. Họ phải là những người thực sự tiêu biểu về đạo đức, trí tuệ, uy tín, có năng lực, được nhân dân tín nhiệm.

“Không để lọt cán bộ không đủ tiêu chuẩn vào cấp ủy, nhất là để lọt vào giữ cương vị chủ trì, chủ chốt ở các cấp. Một người không đủ điều kiện được bầu vào thì bộ sậu bên dưới phải làm theo ông ấy”, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nói.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu sáng 9/7. Ảnh: Phạm Hiệp

Ông lưu ý các cấp chú ý đến cán bộ nữ, cán bộ trẻ ở các cấp theo quy định và định hướng của Trung ương, phấn đấu đạt ít nhất 1/3 tổng số ủy viên trong nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, các cơ quan cần làm tốt công tác tư tưởng và chế độ chính sách cho cán bộ không đủ tuổi tái cử, đảm bảo đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

Nhằm chuẩn bị tốt cho đại hội đảng các cấp và hướng tới Đại hội 14 của Đảng, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo giải quyết, kết luận những tồn đọng bức xúc trong dư luận, đảng viên. Trường hợp nào liên quan đến nhân sự trước đại hội thì phải giải quyết dứt điểm trong năm 2024.

Các cơ quan phải tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật đảng. Mỗi cán bộ đảng viên cần nâng cao cảnh giác, kiên quyết đẩy lùi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch làm chia rẽ nội bộ. Ban Tổ chức Trung ương được yêu cầu chủ trì để sớm ban hành hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp.

Từ chức cần trở thành văn hóa

Thường trực Ban Bí thư cho hay việc ban hành quy định 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới là thành công bước đầu, cốt lõi là cán bộ đảng viên phải thấm nhuần tư tưởng, tự giác thực hành các chuẩn mực đạo đức, coi đây “như cơm ăn nước uống hàng ngày”. Như vậy, đạo đức sẽ trở thành nét đặc trưng của cán bộ đảng viên, trở thành “vũ khí sắc bén vượt qua mọi cám dỗ, đẩy lùi nguy cơ suy thoái”.

Ông đề nghị từng chi bộ, chi ủy, người đứng đầu trong hệ thống chính trị phải đề cao trách nhiệm nêu gương; tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, dựa vào nhân dân để xây dựng đảng. Mỗi cán bộ đảng viên phải tự giác học tập, tự soi theo chuẩn mực đạo đức, trung thành với Đảng, Nhà nước và “không ngừng đổi mới, sáng tạo, học tập suốt đời”.

Theo Thường trực Ban Bí thư, cán bộ cần phải vững vàng trước thách thức để không bị cám dỗ trước tiền tài, vật chất, danh vọng, như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói: danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. “Cán bộ bộ đảng viên lúc nào cũng phải đề cao danh dự, liêm sỉ, văn hóa công vụ, văn hóa từ chức để việc có lên, có xuống, có vào có ra trở thành văn hóa trong Đảng, coi đây là việc làm bình thường trong công tác cán bộ của ta”, ông Cường nói.

Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VGP

Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VGP

Quy định 144 là bước cụ thể hóa Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Quy định nêu 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới là: yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc; bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức trong một buổi sáng, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) tới 15.644 điểm cầu trên toàn quốc. Trên 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung Quy định số 144 và hướng dẫn thực hiện Quy định; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 35.


Phạm Dự

Nguồn